1. Brand Implementation

Hoe zorg je ervoor dat je (nieuwe) merk echt op een goede manier wordt erkend en herkend? Hoe ben je in staat om de mensen intern mee te nemen en te enthousiasmeren en extern alle belangrijke stakeholders op je producten en diensten te attenderen?

Een merk valt of staat met een succesvolle en gecontroleerde implementatie van zowel de communicatie als de huisstijl. Vaak denken organisaties en bedrijven dat het meeste werk er op zit als ze een nieuwe merkidentiteit en/of nieuwe visuele identiteit hebben ontwikkeld. In de praktijk komen ze er vaak te laat achter dat het echte werk dan pas gaat beginnen. Met het gevaar dat een krachtige merkintroductie uitblijft of veel later dan verwacht het gewenste effect heeft.

1. Wayfinding

Hoewel natuurlijk vaak een integraal onderdeel van de huisstijlimplementatie kan de bewegwijzering zeker gezien worden als een specialistische discipline. Het gaat daarbij namelijk om zoveel meer dan herkenbaarheid. Hoe zorg je er met de juiste routing en bewegwijzering voor dat de mensen letterlijk en figuurlijk hun weg weten te vinden? Als specialist in bewegwijzering zetten we organisatie letterlijk en figuurlijk op het juiste spoor.

In de praktijk hebben we gemerkt dat de implementatie van een visuele identiteit veel krachtiger is als je het merk scherp hebt gedefinieerd in combinatie met een heldere positionering. Samen met een netwerk van specialisten bureau kunnen we ervoor zorgen dat daarvoor de juiste stappen gezet worden waardoor een echte win-win situatie ontstaat.

2. Van plan tot realisatie

In een huisstijlproject komen veel vragen aan de orde. Wat moet er worden omgezet? Alle huisstijldragers of een deel? Wat zijn de benodigde investeringen? Kunnen we besparingen realiseren? Wat zijn de natuurlijke vervangingsmomenten? Op welke termijn moet het gebeuren? In hoeverre kan de eigen organisatie worden ingezet?

Het zijn vragen waar de organisatie zelf het antwoord op moet geven maar in vrijwel alle gevallen maar moeilijk het antwoord op vindt. Wij weten als geen ander wat de vragen uit de markt zijn en zorgen er met een strak en helder proces voor dat organisaties succesvol kan gaan opereren vanuit één helder gezicht.

Dat doen we vanuit een gestructureerd plan van aanpak dat wordt voorafgegaan door een impactanalyse. Het doel van de impactanalyse is om in hoofdlijnen over de juiste informatie, zowel financieel als inhoudelijk, om tot een afgewogen besluit te komen over de wijze waarop de nieuwe huisstijl kan worden geïmplementeerd.

De impactanalyse richt zich op de volgende onderdelen:

  • Wat zijn de belangrijke, bepalende dragers van de nieuwe huisstijl?
  • Waar ligt de prioriteit? Wat is de gewenste fasering?
  • Welke kosten zijn er mee gemoeid en wat zijn de risico’s?

Op basis van de analyse worden gerichte keuzes gemaakt en wordt het uiteindelijke implementatieplan *(aparte subpagina maken) vastgesteld. Daarin staat concreet welke middelen wanneer worden opgeleverd en wat dat voor consequenties met zich meebrengt.

(tekst uitbreiden, wat krijg ik er specifiek voor?)

We kiezen er bewust voor om de organisatie zelf een actieve rol te laten spelen in dat proces. Los van het feit dat je alleen op die manier een totaaloverzicht krijgt van de bestaande middelen en de wensen, zorgt het ook voor betrokkenheid en draagvlak. Die zijn enorm belangrijk bij de daadwerkelijke uitrol.

Werkgroepen vanuit de organisatie zorgen ervoor dat alle informatie over huisstijldragers en wensen boven tafel komen. De projectgroep inventariseert en analyseert de input en adviseert over het vervolg. Afhankelijk van de grote van de organisatie kan eventueel een stuurgroep de knopen doorhakken.

3. Onze ervaring

Kenmerkend is onze persoonlijke aanpak waarbij we altijd de senioriteit aan tafel hebben om mee te denken en te adviseren. Met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van grafische vormgeving en de implementatie van huisstijlen, zowel bij de grote bureaus als aan klantzijde, hebben we ervaren hoe bijzonder de dynamiek van dit proces is. En weten we waar nodig op de juiste knoppen te drukken.

4. Aangenaam kennismaken

Vanuit een netwerk met merkspecialisten en vormgevers kijken we waar nodig c.q. gewenst ook hoe we een maximaal succesvolle implementatie realiseren en wat daarvoor de juiste route is.

Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen en/of wilt u graag een keer vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact op met:

+31 (0)6 5201 7953
info [ad] joscastricum.nl
Exloërweg 5A
9528 RL Buinen

© Copyright - Jos Castricum